Các Sự kiện WorkSource

WorkSource Oregon cung cấp các sự kiện trực tiếp và trực tuyến trên toàn tiểu bang. Xem bên dưới để tìm thêm thông tin về sắp tới Các sự kiện WorkSource Oregon và chọn liên kết của sự kiện mà quý vị quan tâm.

Job & Finance Fair with Rogue Community Health

In-Person Event

March 25, 2023, 10:00am - 2:00pm

Rogue Community Health and WorkSource present the Job & Finance Fair with WorkSource Rogue Valley.

More Info Full Details

TSA Hiring Event

In-Person Event

March 29, 2023, 10:00am - 1:00pm

Join the Transportation Security Administration (TSA) at WorkSource Redmond for a recruiting event to learn more about their opportunities and speak with their recruiters.

More Info Full Details

Meet the Employer Hybrid Event: New Narrative

In-Person Event

April 5, 2023, 11:00am - 2:00pm

New Narrative is hiring for multiple positions. Meet with New Narrative recruiters and hiring managers in-person or online!

More Info Full Details

Meet the Employer - EduStaff

In-Person Event

April 5, 2023, 10:00am - 12:00pm

Join us in Dallas for a Meet the Employer Event with Edustaff.

More Info Full Details