Các Dịch Vụ cho Doanh Nghiệp

WorkSource Oregon là nguồn tài nguyên một-điểm-đến dành cho các doanh nghiệp. Tất cả các dịch vụ đều miễn phí.

Đăng bài tuyển dụng miễn phí

iMatchSkills là cơ sở dữ liệu lớn nhất của người kiếm việc tại bang, có phạm vi các kỹ năng rộng nhất. Không tốn phí để đăng những tin tuyển dụng hoặc tìm kiếm nhân tài. Hãy chạy chức năng tìm kiếm ứng viên phù hợp cho công việc của quý vị hoặc phát triển một kế hoạch tuyển dụng với WorkSource Oregon.
 

Hơn là một công cụ kiếm việc: Mội sự hợp tác

Lắng nghe về những nhà tuyển dụng địa phương và đưa ra những giải pháp thật sự. Chúng tôi sẽ gặp quý vị  ngay tạicơ sở doanh nghiệp , tìm hiểu công việc kinh doanh  , và thảo luận những mong muốn tuyển dụng của quý vị để đáp ứng những nhu cầu độc đáo của công ty.
 

Người lao động cho mọi loại công việc

WorkSource kết nối quý vị  với những nhân tài tổng quát và chuyên biệt—tất cả ở một chỗ. Chúng tôi sẽ quảng bá những yêu cầu tuyển dụng của quý vị , xử lý tất cả những thông tin liên lạc của ứng viên, sàng lọc các hồ sơ ứng cử, phỏng vấn sơ bộ, và chỉ gởi quý vị  những ứng viên tốt nhất là những người đáp ứng các yêu chí của quý vị.
 

Tuyển dụng. Giữ chân. Giải quyết.

Những sự kiện tuyển dụng, đào tạo, tín thuế, và nhiều sự kiện khác. Đào tạo có thể là một trong những chi phí nhân sự tốn kém nhất. Các chương trình của chúng tôi có thể tiết kiệm thời gian của quý vị và đài thọ các chi phí huấn luyện trong khi quý vị  xây dựng một lực lượng lao động với những kỹ năng mà quý vị cần.

WorkSource có thể giúp quý vị:

  • Soạn thảo những bài đăng tuyển dụng để có những kết quả cải thiện
  • Hội họp các ứng viên thông qua những ngày hội việc làm và những sự kiện tuyển dụng
  • Nhận diện những tín thuế khả dĩ
  • Cung cấp phân tích dữ liệu về lực lượng lao động theo yêu cầu của khách hàng
  • Thiết lập những mức lương mang tính cạnh tranh theo thị trường để thu hút và giữ chân những nhân tài
  • Phát triển những người lao động có tay nghề qua các chương trình học nghề, thực tập và những lựa chọn về đào tạo

WorkSource ở đây là để hợp tác với quý vị . Mỗi năm những đại diện Các Dịch Vụ cho Doanh Nghiệp của chúng tôi phục vụ 9,700 doanh nghiệp, đăng 250,000 công việc, và giúp 34,000 vị trí tuyển dụng. Hãy để cho đội ngũ của chúp tôi giúp doanh nghiệp của quý vị.

Các Chương Trình cho Doanh Nghiệp và Tín Thuế

WorkSource Oregon có các chương trình và tín thuế để giúp quý vị  tìm người tài giỏi, tiết kiệm tiền bạc, và phát triển việc kinh doanh của mình. Người đại diện các dịch vụ cho doanh nghiệp địa phương sẽ tận tình trong việc hợp tác với quý vị . Họ sẽ gặp tại địa điểm của quý vị, tìm hiểu những nhu cầu độc đáo của công ty , và giúp tìm giải các giải pháp.

Tuyển Dụng Những Nhân Viên Chất Lượng

WorkSource kết nối quý vị với những nhân tài  từ tổng quát đến chuyên gia—tất cả ở cùng một chỗ. Chúng tôi sẽ giúp quý vị  soạn thảo những mô tả công việc, quảng bá những yêu cầu tuyển dụng của quý vị, xử lý tất cả những thông tin liên lạc của ứng viên, sàng lọc các hồ sơ ứng cử, phỏng vấn sơ bộ, và chỉ gởi cho quý vị những ứng viên tốt nhất, - khi họ đáp ứng các yêu chí của quý vị. Trung bình  mỗi  1 người sẽ được tuyển dụng trong số 3.4 người được đề cử trong danh sách đã được nhân viên của chúng tôi sàng lọc. Chúng tôi sẽ nhận diện những tín thuế khả dĩ và chia sẻ những mức lương mang tính cạnh tranh theo thị trường để giúp quý vị  thu hút và giữ chân những nhân tài.

Tuyển Dụng và Thuê Các Cựu Binh(Recruit and Hire Veterans). Hãy tìm hiểu về những lợi ích của việc thuê các cựu binh và Chương Trình Huân Chương cho Việc THUÊ Cựu Binh (HIRE Vets Medallion Program). Hãy kết nối với Đại Diện Sử Dụng Lao Động Cựu Binh Địa Phương, người có thể giúp quý vị đáp ứng những nhu cầu về lực lượng lao động bằng cách tuyển dụng và giữ chân các cựu binh.

Tín Thuế cho Cơ Hội Việc Làm(Work Opportunity Tax Credit). Hãy nhận tín thuế từ $1,500 đến $9,600 trên một lần tuyển dụng bằng cách thuê những người gặp các trở ngại khi xin việc, như là các cựu binh, những người nhận TANF hoặc SNAP, những người khuyết tật, những người từng bị đi tù, những người thất nghiệp hơn sáu tháng, và thêm nữa.

Chương trình Jobs Plus. Hãy thuê những người nhận TANF và được bồi hoàn đến mức tối đa là mức lương tối thiểu tại Oregon cộng với những thuế quỹ lương của người sử dụng lao động và những chi phí đền bù cho những người lao động.

Chương Trình Người Lao Động Được Ưu Tiên(Preferred Worker Program). Hãy thuê những người có những thương tật vĩnh viễn từ những chấn thương khi làm việc và nhận bồi hoàn bằng nửa tiền công của người lao động được đề cử này trong sáu tháng.

Bảo Hiểm Tin Cậy Liên Bang (Federal Bonding). Quý vị  có thể nhận được $5,000 tiền bảo hiểm tin cậy miễn phí như là phần thưởng khuyến khích cho việc tuyển dụng người lao động không đủ tiêu chuẩn cho các bảo hiểm tin cậy thương mại. Chương trình này, được Sở Lao Động Hoa Kỳ bảo trợ, có mức độ thành công 99% toàn quốc.

Chương Trình Chứng Nhận Lao Động Nước Ngoài (Foreign Labor Certification (FLC) Program). Nếu quý vị  đang gặp tình trạng thiếu nhân công, FLC có thể giúp quý vị  lấy chứng nhận H-2A and H-2B Tạm Thời và tuân thủ những yêu cầu liên quan.

Đào Tạo & Giữ Lại

Đào tạo có thể là một trong những chi phí nhân sự tốn kém nhất. WorkSource có thể giúp quý vị phát triển một lực lượng lao động lành nghề—và phát triển những kỹ năng của lực lượng lao động hiện tại của quý vị—với các chương trình học nghề, thực tập và những lựa chọn về đào tạo. Chúng tôi có thể giúp quý vị chi trả những chi phí đào tạo.

Chương trình đào tạo tại chỗ - On-the-Job Training (OJT). Hãy tiết kệm tiền của quý vị với OJT bằng cách nhận bồi hoàn đến mức tối đa là 50% của mức lương thuê một người mới (tối đa là $5,000) trong vài tháng đầu mà người đó được đào tạo tại chỗ.

Chương Trình Học Nghề (Apprenticeships). Kết hợp hướng dẫn vừa học vừa làm với đào tạo tại trường lớp.

Chương trình chia  Sẻ Công Việc (Work Share). Để tránh sa thải và giữ lại những nhân tài trong khi tình hình kinh doanh bị sụt giảm tạm thời. Chia Sẻ Công Việc giúp quý vị giữ những nhân viên lành nghề trong những lúc mà tình hình kinh doanh ảm đạm bằng cách giảm thời gian làm việc. Những nhân viên thích hợp là những người bị giảm giờ làm việc và lương sẽ nhận trợ cấp thất nghiệp để bù vào phần lương bị sụt giảm.

Nếu quý vị đang cân nhắc việc sa thải nhân công, hãy cho chúng tôi biết. Nhóm Phản Ứng Nhanh của chúng tôi có thể giúp quý vị tránh được việc sa thải nhân công, hoặc có thể cung cấp hỗ trợ cho những nhân viên bị sa thải. Chúng tôi sẽ đến nơi của quý vị, gặp gỡ các nhân viên của quý vị, đăng ký họ cho trong iMatchSkills, trao đổi với họ về việc tái đào tạo cho một công việc khác, và kết nối họ với các nguồn thông tin.

Phát Triển Doanh Nghiệp Của Quý vị

Chúng tôi cung cấp phân tích dữ liệu(data analysis) để giúp quý vị tham gia và chuẩn bị cho những thay đổi trong nền kinh tế.

Hoạch định con đường để phát triển với Những Đối Tác Trong Cùng Lĩnh Vực.  Những văn phòng địa phương WorkSource của chúng tôi tập hợp các doanh nghiệp theo lĩnh vực, và cùng nhau nhận định cách tốt nhất để phát triển trong nghành đó. WorkSource đem đến sự kết hợp phát triển kinh tế, giữa những nhà thầu, cơ quan thẩm quyền nhà cửa, và nhiều thứ khác. Chúng tôi tạo ra các chương trình thực tập, hợp tác với các trường cao đẳng nghề địa phương, và chủ trương lo chỗ ăn ở để lực lượng lao động của quý vị có thể phát triển.